UPV/EHU-ko adierazle orokorrak

• Errendimendu-tasa. Gradua (UPV / EHU)

• Arrakasta-tasa. Gradua (UPV / EHU)

• Ebaluazio-tasa. Gradua (UPV / EHU)

• Errendimendu-tasa. Masterra (UPV/EHU)

• Arrakasta-tasa. Masterra (UPV/EHU)

• Ebaluazio-tasa. Masterra (UPV/EHU)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.