UPV/EHU-ko adierazle orokorrak

• Matrikulatutako ikasleak (UPV/EHU)

• Ikasleak Mailaka (UPV/EHU)

• Graduko ikasleak arloka (UPV/EHU)

• Masterreko ikasleak arloka (UPV/EHU)

• Doktoregoko ikasleak arloka (UPV/EHU)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) –  2020-2021 ikasturtea.