UPV/EHU-ko adierazle orokorrak

• IIL Kopurua (UPV/EHU)

• IIL Doktore Kopurua (UPV/EHU)

• IIL kopuru egonkorra (UPV/EHU)

• AZL Kopurua (UPV/EHU)

• AZL kopuru egonkorra (UPV/EHU)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) –  2020-2021 ikasturtea.