> Azalpena: Ikasturte batean ikasleek azterketara aurkeztutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan matrikulatutako kredituen osotasunaren arteko erlazio portzentuala. |

Iturria: Siiu / 2015-2016 Urtea. |