Deustuko Unibertsitate-ko adierazle orokorrak

• IIL Kopurua (Deustuko Unibertsitatea)

• IIL Doktore Kopurua (Deustuko Unibertsitatea)

• IIL kopuru egonkorra (Deustuko Unibertsitatea)

• AZL Kopurua (Deustuko Unibertsitatea)

• AZL kopuru egonkorra (Deustuko Unibertsitatea)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) –  2020-2021 ikasturtea.