Deustuko Unibertsitate-ko adierazle orokorrak

• Errendimendu-tasa. Gradua (Deustuko Unibertsitatea)

• Arrakasta-tasa. Gradua (Deustuko Unibertsitatea)

• Ebaluazio-tasa. Gradua (Deustuko Unibertsitatea)

• Errendimendu-tasa. Masterra (Deustuko Unibertsitatea)

• Arrakasta-tasa. Masterra (Deustuko Unibertsitatea)

• Ebaluazio-tasa. Masterra (Deustuko Unibertsitatea)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) –  2020-2021 ikasturtea.