Deustuko Unibertsitate-ko adierazle orokorrak

• Matrikulatutako ikasleak (Deustuko Unibertsitatea).

• Ikasleak Mailaka (Deustuko Unibertsitatea)

• Graduko ikasleak arloka (Deustuko Unibertsitatea)

• Masterreko ikasleak arloka (Deustuko Unibertsitatea)

• Doktoregoko ikasleak arloka (Deustuko Unibertsitatea)

 

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) –  2020-2021 ikasturtea.