EUS-ren adierazle orokorrak

Euskal Unibertsitate Sistema (EUS)

Matrikulatutako ikasleak (EUS)

Ikasleak mailaka (EUS)

Graduko ikasleak arloka (EUS)

• Masterreko ikasleak arloka (EUS)

Doktoregoko ikasleak arloka (EUS)

Iturria: Unibertsitate Informazio Sistema Integratua (SIIU) – 2020-2021 ikasturtea.