• Errendimendu-tasa. Gradua (UPV / EHU)

  > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa....

• Arrakasta-tasa. Gradua (UPV / EHU)

  > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditutako kredituen eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kredituen osotasunaren erlazio portzentuala....

• Ebaluazio-tasa. Gradua (UPV / EHU)

  > Azalpena: Ikasturte batean ikasleek azterketara aurkeztutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan matrikulatutako kredituen osotasunaren arteko erlazio portzentuala....

• Errendimendu-tasa. Masterra (UPV/EHU)

  > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa....

• Arrakasta-tasa. Masterra (UPV/EHU)

  > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditutako kredituen eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kredituen osotasunaren erlazio portzentuala....

• Ebaluazio-tasa. Masterra (UPV/EHU)

> Azalpena: Ikasturte batean ikasleek azterketara aurkeztutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan matrikulatutako kredituen osotasunaren arteko erlazio portzentuala. | Iturria: Siiu / 2015-2016 Urtea. |...