• Errendimendu-tasa. Gradua (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa....

• Arrakasta-tasa. Gradua (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditutako kredituen eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kredituen osotasunaren erlazio portzentuala....

• Ebaluazio-tasa. Gradua (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean ikasleek azterketara aurkeztutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan matrikulatutako kredituen osotasunaren arteko erlazio portzentuala....

• Errendimendu-tasa. Masterra (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditu dituzten kreditu-kopuruaren eta ikasturte horretan guztira matrikulatutako kredituen arteko ehunekoa....

• Arrakasta-tasa. Masterra (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean izena ematen duten ikasleek gainditutako kredituen eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kredituen osotasunaren erlazio portzentuala....

• Ebaluazio-tasa. Masterra (EUS)

· Iturria: Siiu 2017-2018. > Azalpena: Ikasturte batean ikasleek azterketara aurkeztutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan matrikulatutako kredituen osotasunaren arteko erlazio portzentuala....