> Azalpena: Eskainitako graduko tituluak arloka banatuta. |

Oharra: Graduko tituluen zenbaketa behin bakarrik egin da, baina titulu bera berezko eta atxikitutako ikastegi batean eman daitekeenez, baliteke “Graduen Totala” arloka egindako banantzearen gehiketarekin bat ez etortzea. |