European & International Business Management – Deustuko Unibertsitatea

Logotipo de la UPV

Titulazioak lortu dituen Kalitate Zigiluak:

  

Unibasq-en Kalitate Zigiluei buruzko informazioa

Titulazioaren adierazleak: jarraian, kontsultatutako titulazioari buruzko adierazle interesgarri batzuk biltzen dituen taula bat dago. Taula horren oinean adierazle bakoitzaren definizioa jasotzen da.

Indicador201620172018
Acceso y matrícula
Oferta de plazas610655655
Nota mínima admisión*5,1045,0025,176
Ocupación de la titulación96,5694,9696,64
Resultados académicos
Tasa de éxito 83,1481,5780,64
Tasa de graduación42,8146,2640,33
Nº estudiantes en Erasmus, etc.168178169
Satisfacción del alumnado3,8/53,8/53,9/5
Resultados inserción laboral**
Tasa de empleo (mujeres)No disponible
Tasa de empleo (hombres)No disponible
% empleo encajado (mujeres)No disponible
% empleo encajado (hombres)No disponible

Iturria: Sarrera- eta matrikula-adierazleen datuak Unibertsitateko Informazio Sistema Integratutik (SIIU) lortu dira EHUrako, Deustuko eta Mondragon Unibertsitateko kasuan segimendu txostetan emandako datuak dira. Ikasketa emaitzen datuak SIIUtik lortu dira. Lan-munduratzeari buruzko informazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman du.

(*) Informazio gehiago nahi izanez gero, titulazio horri buruzko Lanbideren txostena kontsulta daiteke.

Sarrera eta matrikula

  • Plaza eskaintza: Titulazioko lehen mailan sartzeko unibertsitate-plazen kopurua.
  • Sarrera-gutxieneko nota: Titulazioaren lehen mailan notarik baxuenarekin matrikulatzen den ikaslearen batez besteko nota da; titulazio batean onartzeko gutxieneko nota kalkulatzeko balio du.
  • Tituluaren betetze maila: Aurrez izena emateko prozesutik datozen ikasle sartu berriek gradu batean lehen mailan eskainitako plazen okupazio errealaren ehunekoa.

Ikasketa-emaitzak

  • Arrakasta tasa: Ikasturte batean matrikulatzen diren ikasleek gainditutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kreditu kopuru osoaren arteko ehunekoa.
  • Graduazio tasa: Sarrera-kohorteari dagokionez, ikasketa-planean aurreikusitako epean edo ikasturte  bat beranduago ikasketak amaitzen dituzten ikasleen ehunekoa.

Lan-munduratzearen emaitzak

  • Enplegu tasa: Beraien promoziotik enplegua duten emakumeen edo gizonen ehunekoa.
  • Ahokatutako enpleguaren %: Beraien promoziotik egindako ikasketekin lotutako enplegua duten emakumeen edo gizonen ehunekoa.

Titulazioen ebaluazio-txostenak: Unibasq-en lanaren emaitza dira kontsultatutako titulaziorako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak. Egiaztapena/baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, Unibasq-en web-orrira jo dezakezu (tituluen atala).

Oharra: Txostenak egin ziren jatorrizko hizkuntzan daude argitaratuta.