Enpresen Admnistrazio eta Zuzendaritza (Bilbo, Donostia, Vitoria-Gasteiz) – UPV/EHU | DUAL FORMAKUNTZA

 
Logotipo de la UPV

Titulazioen ebaluazio-txostenak: Unibasq-en lanaren emaitza dira kontsultatutako titulaziorako eskuragarri dauden ebaluazio-txostenak. Egiaztapena/baimena lortzeko, aldatzeko, segimendua egiteko eta egiaztapena berritzeko programei buruzko informazio zehatzagoa nahi izanez gero, Unibasq-en web-orrira jo dezakezu (tituluen atala).

 

Logotipo de Dual Unibasq. Reconocimiento de formaciónUnibasqen onespen duala: EHUko Ekonomia eta Enpresa Fakultateko Donostiako eta Bilboko atalek Unibasq-en onespen duala dute. Azterketa honi buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, jo Unibasq-en webgunera.

Titulazioaren adierazleak: jarraian, kontsultatutako titulazioari buruzko adierazle interesgarri batzuk biltzen dituen taula bat dago. Taula horren oinean adierazle bakoitzaren definizioa jasotzen da.

ID titulación2501204     
Indicador / Adierazle / Data2014-20152015-20162016-20172017-20182018-20192019-2020
Acceso y matrícula
Sarrera eta matrikula
Access and enrollment
Oferta de plazas
Plaza eskaintza
Available places
Nota mínima admisión
Sarrera gutxieneko nota
Minimum admission mark
Ocupación de la titulación
Tituluaren betetze maila
Occupation
Resultados académicos
Ikasketa emaitzak
Academic results
Tasa de éxito
Arrakasta tasa
Success rate
Tasa de graduación
Graduazio tasa
Graduation rate
Resultados inserción laboral*
Lan munduratzearen emaitzak*
Employability*
Tasa de empleo (mujeres)
Enplegu tasa (emakumezkoak)
Employment rate (Female)
Tasa de empleo (hombres)
Enplegu tasa (gizonezkoak)
Employment rate (Male)
% empleo encajado (mujeres)
Ahokatutako enpleguaren % (emakumezkoak)
% embedded employment (Female)
% empleo encajado (hombres)
Ahokatutako enpleguaren % (gizonezkoak)
% embedded employment (Male)

Iturria: Sarrera- eta matrikula-adierazleen datuak Unibertsitateko Informazio Sistema Integratutik (SIIU) lortu dira EHUrako, Deustuko eta Mondragon Unibertsitateko kasuan segimendu txostetan emandako datuak dira. Ikasketa emaitzen datuak SIIUtik lortu dira. Lan-munduratzeari buruzko informazioa Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak eman du.

(*) Informazio gehiago nahi izanez gero, titulazio horri buruzko Lanbideren txostena kontsulta daiteke.

Sarrera eta matrikula

  • Plaza eskaintza: Titulazioko lehen mailan sartzeko unibertsitate-plazen kopurua.
  • Sarrera-gutxieneko nota: Titulazioaren lehen mailan notarik baxuenarekin matrikulatzen den ikaslearen batez besteko nota da; titulazio batean onartzeko gutxieneko nota kalkulatzeko balio du.
  • Tituluaren betetze maila: Aurrez izena emateko prozesutik datozen ikasle sartu berriek gradu batean lehen mailan eskainitako plazen okupazio errealaren ehunekoa.

Ikasketa-emaitzak

  • Arrakasta tasa: Ikasturte batean matrikulatzen diren ikasleek gainditutako kreditu kopuruaren eta ikasturte horretan azterketara aurkeztutako kreditu kopuru osoaren arteko ehunekoa.
  • Graduazio tasa: Sarrera-kohorteari dagokionez, ikasketa-planean aurreikusitako epean edo ikasturte  bat beranduago ikasketak amaitzen dituzten ikasleen ehunekoa.

Lan-munduratzearen emaitzak

  • Enplegu tasa: Beraien promoziotik enplegua duten emakumeen edo gizonen ehunekoa.
  • Ahokatutako enpleguaren %: Beraien promoziotik egindako ikasketekin lotutako enplegua duten emakumeen edo gizonen ehunekoa.