· Iturria: Siiu 2017-2018.

· Iturria: Siiu 2017-2018.

> Azalpena: IIL Kopuru egonkorra. Egonkorra: Karrerako Funtzionario den IIL-a + lan kontratu finkoa edo mugagabea duen IIL-a. |