> Azalpena: Eskainitako Graduko tituluak arloka banatutak. |

Iturria: Siiu / 2016-2017 Urtea. |

Oharra: Graduko tituluen zenbaketa behin bakarrik egin da, baina titulu bera berezko eta atxikitutako ikastegi batean eman daitekeenez, baliteke “Graduen Totala” arloka egindako banantzearen gehiketarekin bat ez etortzea. |