· Iturria: Siiu 2018-2019.

> Azalpena: Eskainitako Doktoregoko tituluak arloka banatutak. |